Menu

Hu Xin Formula 06-20-22

$419.00

No. 21 Hai Fu Shi is excluded from this formula (weight is excluded also) 

Still waiting for No.16 to be confirmed (weight is included), once confirmed, price will be added into this formula.

 

1. Tian Men Dong 78g

2. Mai Men Dong 78g

3. Tian Nan Xing 78g

4. Nan Xing Ren 78g

5. Hou Po 78g

6. Chen Pi 78g

7. Sheng Gan Cao 60g

8. Yu Xing Cao 186g

9. Lai Fu Zi 108 g

10. Sha Sheng 96g

11. Jie Geng 96g

12. Ban Xia 96g

13. Qian Hu 96g

14. Zi Yuan 96g

15 Kuan Dong Hua 96g

16 Da ?? 96g (need clarification)

17. Bai Jie Zi 96g

18. Niu Bang Zi 96g

19. Bai Bu 96g

20. Bai He 96g

21. Hai Fu Shi 96 (not available)

22. Zi Su Zi 120g

23. Jin Yin Hua  120g

24. Zhi Shi 120g

25. Bai Fu Ling 120g

26. Ban Lan Geng 120g

27. Pu Gong Ying 120g

28. Mu Li 120g

29. Lian Qiao 96g

30. Bai Qian 96g