Menu

a-nufrio-0617-21

$5.00

Huang Qi 黄芪...9g

Gui Zhi 桂枝...9g

Bai Shao 白芍...9g

Da Zao 紅棗...(12 pieces/24g)

Sheng Jiang 生姜...8g: For Sheng Jiang (fresh ginger) - you can goto the local supermarket to purchase fresh raw ginger. You can then slice a few slices into the formula

Long Gu 龙骨...9g

Mu Li 生牡蛎...9g

Fu Shen 茯神...9g

Mu Dan 牡丹皮...9g

Tao Ren 桃仁...9g

Feng Mi: For Feng Mi (Honey, 蜂蜜), you can squeeze a small amount into the formula