Menu

Aleksander-formula

$20.00

Ban xia 15

Chen pi 10

Hou po 15

Fu ling 10 Zi

Zi su ye 5

Qing pi 10

Bai zhu chao 10

Jie geng 10

Huang qin 10

Mu dan pi 10

Zhi zi 10

Sheng jiang 10

Suan zao ren 10

Yuan zhi 5

Gan cao 5

Total 145g