Menu

Hood Prescription

$24.00

bu gu zhi 15

wu zhu yu 9

rou dou kou  9

wu wei zi 9

gan jiang 15

da zao  12

he zi 9 訶子

zhi fu zi 12 先下

rou gui 9

ren shen 9

bai zhu 9

huang qi 12

chi shi zhi 9

chen pi 9

fu ling 12

bai bian dou 15

sha ren 6

shan yao 15

jie geng 6

yi ren 10

bai hua she she cao 30