Menu

Johnson Formula

$21.00

Qing Pi                    18 grams 
Dang Shen              18 grams 
Shan Yao                 18 grams 
Honey Gan Cao       18 grams 
Sha Ren                    18 grams 
Gou Qi Zi                   18 grams 
Dang Gui                    18 grams 
Mai Men Dong            22 grams 
Tian Men Dong           18 grams 
Nu Zhen Zi                  18 grams 
Ling Zhi                       22 grams 
Bei Sha Shen              18 grams