Menu

Qing Fei Tang (Custom Formula)

$15.00

Per packet:

Poria Fu Ling 3g
Rx. Platycodi Jie Geng 3g
Fr. Schisandrae Wu Wei Zi 2g
Per. Citri Reticulatae Chen Pi 3g
Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui 3g
Rx. Asparagi Tian Men Dong 2g
Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong 2g
Fr. Gardeniae Zhi Zi 2g
Rx. Scutellariae Huang Qin 5g
Cx. Mori Sang Bai Pi 5g
Bul. Fritillariae Thunbergii Zhe Bei Mu 3g
Sm. Armeniacae Xing Ren 2g
Caul. Bambusae in Taeniam) (Zhu Ru)` (2g)
Rx. Glycyrrhizae Gan Cao 1g
Fr. Jujube Da Zao 3g
Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang 0.5g