Menu

Stuart Norman - May 6

$20.00

Chai hu – 6 grams

Fa ban xia – 6

Huang qin – 12

Dang shen – 9

Gan cao – 6

Zhi mu – 9

Chi shao – 9

Jin yin hua – 9

Ju hua – 6

Bai zhi – 6

Lu lu tong – 6

Chuan xiong – 6

Fu ling – 6

Qing xiang zi – 6

Chien li – 6

Zhi zi – 6

Shi gao – 9