Menu

Sue Norman - April 20

$18.00

Sue Norman

Dang gui wei – 9

Gui zhi – 9

Chi chao – 9

Tong cao – 6

Hong hua – 6

Tao ren – 6

Xi ku cao – 6

Chen pi – 9

Fu ling – 6

Gan cao – 6

Bai zhu – 12

Zhe bei mu – 9

Ban xia – 9

Chai hu – 6