Menu

YB formula A

$82.00

 1. Shu di Huang (9g) 熟地
 1. Rou Gui (15g)  肉桂)
 1. Chen Pi (12g).  陳皮
 1. Bai Zhu (9g).  白术
 1. Gan Cao (12g) 甘草
 1. Huai Niu Xi (12g) 怀牛膝
 1. Jin Yin Hua (12g) 金銀花
 1. Ren shen (9g) radix ginseng albae 白参
 2. Sang Shen (12g) 桑椹
 1. Shan Zha (12g) 山楂
 1. Chuan Jiao/Hua Jiao (9g) 川椒/花椒
 1. Ai Ye (15g) 艾叶
 2. Huang Qi (12g). 黄芪
 3. Mai Men Dong (9g) 麥冬
 4. Dan Shen (9g) 丹参
 5. Jie Geng (9g) 桔梗
 6. Di Fu Zi (9g)  地膚子
 1. Jue Ming Zi (12g ) 决明子
 2. Du Zhong (12g) 杜仲
 3. Nu Zhen Zi (12g) 女贞子
 4. Shan Zhu Yu (12g)  山茱萸
 5. Wu Wei Zi (9g) 五味子
 6. Gou Qi Zi (12g) 枸杞子
 7. Sha Yuan Zi (12g) 沙苑子
 1. Tu Si Zi (12g) 莬絲子
 2. Suo Yang (12g) 鎖陽
 1. Dang Gui (12g) 当归
 2. Chai Hu (9g) 柴胡
 3. Da Zao (12g) 大枣
 4. Suan Zao Ren (9g). 酸枣仁
 5. He Shou Wu (12g) 何首乌
 1. Qian Shi (9g) 芡实
 2. Jiu Cai Zi (9g) 韭菜子
 3. Fu Pen Zi (9g)  覆盆子
 4. Shan Yao (9g). 山药
 5. Huang Jing (12g) 黄精
 6. Sang Ji Sheng (12g) 桑寄生
 7. Sheng Ma (9g) 生麻
 8. Chuan Xiong (12g) 川芎
 9. Mu Dan Pi (9g) 牡丹皮