Menu

YB formula B

$77.00

 1. Ling Zhi (15g) 靈芝
 2. Ren Shen (9g)- 人参
 3. Huang Qi (9g)- 黄芪
 4. Bai Zhu (9g)- 白术
 5. Da Zao (12g) 大枣
 6. He Shou Wu (9g) - 何首乌
 7. Sheng di Huang (12g) - 生地黄
 8. Wu Wei Zi (9g)- 五味子
 9. Suan Zao Ren (9g) 酸枣仁
 10. Shan Zhu Yu (12g)- 山茱萸
 11. Gou Qi Zi (9g)- 枸杞子
 12. Zhu Ling (9g)- 猪苓
 13. Fu Ling (12g) - 茯苓
 14. Chen Pi (12g)- 陈皮
 15. Rou Gui (15g)- 肉桂
 16. Gan Jiang (12g)- 干姜
 17. Gan Cao (12g)- 甘草
 18. Chong Wei Zi (12g)- 茺蔚子
 19. Qin Jiao (9g)- 秦艽
 20. Huang Qin (9g)- 黄芪
 21. Sang Ji Sheng (12g)- 桑寄生
 22. Chai Hu (12g)- 柴胡
 23. An Lu Zi (12g) (Replace with Ai Ye) 用艾叶替代
 24. Bai Mao Gen (9-12g)- 白茅根
 25. Mu Dan Pi (12g)- 牡丹皮
 26. Sha Yuan Zi (12g)- 沙苑子
 27. Shan Yao (9g)- 山药
 28. Pu Huang (9g)-. 普黄
 29. Bai Ji Li (6g)-. 白蒺藜
 30. Jue Ming Zi (12g)- 决明子
 31. Long Yan Rou (12g)- 龙眼肉
 32. Ban Zhi Lian (9g) 半枝蓮
 33. Zhi Zi (12g) -  栀子
 34. Su Mu (15g)-  蘇木 
 35. Lian Zi (12g)-.  莲子
 36. Qian Shi (12g)-  芡实
 37. Ba Ji Tian (12g)-  巴戟天
 38. Qian Cao Gen (9-12g au choix)-  茜草根
 39. Che Qian Zi (12g)-  车前子
 40. Chuan Xiong (12g)-  川芎
 41. Bai Zhi (7-9g)-  白芷
 42. Liu Ji Nu (9g)-  劉寄奴
 43. Song Zi Ren (12g) (PINENUTS KERNELS)松子仁 (NOT INCLUDED) 不含
 44. Bo He (12g) (MINT)薄荷
 45. Ce Bo Ye (9g) 侧柏叶